Imprimir E-Mail

DIGITEACH:

un projecte europeu. Visita al centre regional de formació de persones adultes “Waas and Durme” (Bèlgica) 


Pepa Valdelvira, Coordinadora del Projecte Digiteach (Espanya).

Els dies 25 al 29 de Gener del 2006 va tenir lloc a Barcelona el Seminari de Contacte Grundtvig amb el títol: “De les tecnologies de la informació i la comunicació –TIC- a les teories de l’aprenentatge col·laboratiu –TAC-“. Aquest Seminari tenia com a objectiu posar en contacte a professionals de diferents països europeus dedicats a la formació de persones adultes (FPA) perquè emprenguessin projectes sobre la construcció col·laborativa de coneixement via Internet.

Al voltant del Centre de Recursos de FPA varem convergir un grup de persones interessades en aquest tema i a partir del Seminari va sorgir el projecte Digiteach en el que participem sis països: Bèlgica, República Txeca, Polònia, Dinamarca, Estònia i Espanya.

1- El projecte Digiteach

L’objectiu del projecte és promoure l’ús de les TIC en el professorat de FPA. D’una banda, es pretén analitzar quines són les barreres que impedeixen a una part dels professionals emprar les TIC en les seves classe i, d’altra banda, recopilar i compartir experiències sobre com fomentar l’ús de les TIC a l’aula i avaluar l’efectivitat dels diferents recursos.

Dintre del projecte es contempla la possibilitat de realitzar visites per planificar el treball a fer i intercanviar experiències. És en aquest marc que els dies 15 a 17 de novembre del 2006 varem realitzar una primera trobada de tots els països participants en el Centre Regional de Formació de Persones Adultes “Waas and Durme” a Bèlgica.

2- Treball previ a la visita a Bélgica

Des del començament el grup va pensar que, a part dels resultats concrets que sorgissin del projecte, era molt important anar analitzant el propi procés de treball, les eines que anàvem fent servir i els descobriments o entrebancs en l’ús de les TIC que anéssim trobant. Varem partir de la convicció que tota aquesta informació també ens aportarà dades per arribar a treure algunes conclusions.

Per això, a continuació exposem una sèrie d’eines que ens van permetre treballar de manera conjunta, és a dir, planificant el projecte i programant la visita 1, malgrat la distància física que ens separava.

 • Quicktopic (Document review)

Aquesta eina http://www.quicktopic.com/ permet revisar, ampliar, completar o fer comentaris a un document sense modificar-lo directament. Es va fer servir per treballar en l’avantprojecte que s’havia redactat durant la trobada en el Seminari Grundtvig de Barcelona.

 • Writely

Es tracta d’un processador de text en línia que possibilita la redacció de documents entre diferents persones simplement accedint a Internet. El varem emprar per redactar conjuntament el projecte que calia presentar a les respectives Agències Nacionals. En aquell moment va ser Writely i ara és Google: Docs and Spreadsheet http://docs.google.com/.

 • eSnips

És un espai web http://www.esnips.com/ que permet penjar i compartir documents. Va ser una manera de posar en comú els documents que anava redactant cada país. Abans de la visita a Bèlgica s’havien generat documents que ocupaven un espai de 36.3 MB.

 • Videoconferència

Flashmeeting http://flashmeeting.open.ac.uk/ ens va ser molt útil per parlar i posar-nos d’acord sobre alguns aspectes comuns que hauria de tenir el projecte abans de presentar-lo i per preparar la visita a Bèlgica i planificar el treball a realitzar.

3- El Centre Regional de Formació de Persones Adultes “Waas and Durme” (PCVOWD) (Bèlgica)

Localització i oferta

El Centre PCVOWD http://www.pcvowd.be/ que varem visitar està situat a la ciutat de Lokeren a uns 20 km. de la ciutat de Gant. La seva oferta està adreçada a tota la població major de 15 anys que vulgui ampliar estudis, tornar a estudiar per canviar de professió o simplement realitzar activitats en el seu temps d’oci.

Es un dels Centres més grans de la regió de Flandes i el que té una oferta més àmplia. Fins i tot realitzen cursos a partir de demandes concretes que els arribin. Tenen 13.000 matrícules a l'any en 195 cursos que, com es pot observar en la seva pàgina web, van des d'idiomes, informàtica (amb una oferta molt variada), diversos temes de formació bàsica, jardineria, fotografia, salut natural fins a diferents tipus d'especialitats professionals: electrònica, cuina, estètica, construcció, química, etc.

 Image Image
 Campus de Lokeren Campus de Zele

Tenen centres a cinc poblacions diferents de la regió: Lokeren, Beveren, Hamme, Koevliet i Zele. Nosaltres varem visitar Lokeren i Zele.

Hi ha diferents modalitats en la realització dels cursos: uns són presencials i uns altres semi presencials, en els quals només cal assistir, per exemple, un cop cada 15 dies.

Organització

En el Centre treballen 154 persones que estan organitzades en quatre grups: L’equip de directors, el professorat, el personal d’administració i el personal de suport. Els anomenen grups funcionals perquè cada grup té autonomia per establir els seus objectius de treball, realitzar la planificació i avaluar el seu rendiment.

Tom Van Acker és el Director del Centre i Cederic Van Herreweghe és el Coordinador de les TIC i també el Coordinador del Projecte Digiteach.

Image 

Els objectius que es posen com a Centre són: ser flexibles en l’organització i en l’oferta, estar oberts a noves iniciatives, oferir un ensenyament de qualitat i que estigui al dia i mantenir una oferta en funció de la demanda. També pretenen ser un mica més que un centre educatiu, per això celebren les festes tradicionals (Santa Claus, Easter Bunny) i realitzen trobades i sortides festives.

Com es pot constatar per aquesta descripció es tracta d’un centre de formació de persones adultes integral, és a dir, en el qual s’inclou la formació cultural, la formació per al treball i la formació per a l’oci. De moment, al nostre país no s’ha arribat a un model de centre semblant malgrat ha estat una aspiració desitjada per la majoria dels professionals i dels usuaris.

A més, cal destacar que el fet que es tracti d'una organització gens burocràtica i força flexible, oberta a les demandes de l'entorn, fa que s'adapti a les necessitats dels usuaris i deu ser, de ben segur, una de les raons del seu èxit.

Infraestructures

El Centre ocupa una antiga fàbrica reconvertida en centre educatiu i, per tant, disposa de força espai.

Els equipaments i les instal·lacions són excel·lents. El Centre compta amb uns 700 ordinadors. Les aules que varem visitar estaven completament equipades amb ordinadors, projector, tv., etc.. El mobiliari era l’adequat per a la distribució de cables. Tot plegat, feia evident que la utilització de les TIC a les aules es realitza des de fa temps.

Image 

D’altra banda, les instal·lacions de què disposen per desenvolupar els ensenyaments de Formació Professional són extraordinàries. Tant a Lokeren, on hi ha uns tallers enormes per a les pràctiques de Mecànica, o de Pintura i decoració, com a Zele on fan Estètica personal i Hostaleria. En el centre de Zele varem tenir la sort de poder gaudir d'un àpat preparat per alumnes d'aquest centre i això ens va permetre veure els espais habilitats per a les pràctiques (cuina, menjador), així com l'actuació del professorat per conduir l'aprenentatge.

Image 

4- Plantejament de les TIC al Centre

Existeix un Departament d'Informàtica format per tot el professorat que es dedica a les classes TIC. Aquest Departament dinamitza que el professorat faci servir les TIC a la resta de cursos. Els proporciona la base tècnica: realitza el manteniment dels aparells informàtics, munta i manté la intranet i la plataforma que fan servir (Dokeos) i tutoritza el professorat dels altres Departaments que els calgui ajut.

Fan servir una eina molt útil per a portar un control de la classe: el programa NetOp School http://www.tec-quest.com/netop.htm. Quan s’activa el professor/a passa a tenir el control de tots els ordinadors de l’aula. D'aquesta manera poden atraure l'atenció de tot l'alumnat quan fan una explicació general o mostrar en les pantalles de tots els ordinadors una informació determinada.

Image 

No treballen amb programari lliure. Utilitzen Windows perquè consideren que és el sistema operatiu que l’alumnat té als ordinadors de casa seva. També fan servir programari comercial propietari per la mateixa raó.

Treball multidisciplinar amb el Departament de Llengües

Eric De Vos i Elke Van Gehuchten ens van explicar la seva experiència de treball multidisciplinar entre el Departament d’Informàtica i el Departament de Llengües Estrangeres.

 Image

Tot el professorat del Departament de Llengües coopera en generar o seleccionar recursos que van emmagatzemant en una base de dades en la intranet del Centre. Quan el professorat ha de preparar les seves classes pot escollir-los d'aquesta base de dades i passar-los a la plataforma (Dokeos) que faran servir amb l'alumnathttp://elo.pcvowd.be/

Image 

Segons la seva experiència el fet de tenir una plataforma que unifiqui la presentació de tots els cursos facilita l’aprenentatge dels estudiants perquè només cal que aprenguin una interfície.

Varen plantejar la importància de la comunicació electrònica entre el professorat i l’alumnat i que l’alumnat pugui descarregar el material i fer les activitats en el seu domicili. També varen insistir en com és de recomanable que l’alumnat tingui el material organitzat i, en aquest sentit, van proposar el sistema de portafolis. D’altra banda, varen subratllar la importància de no limitar-se a ensenyar recursos escolars sinó que cal ensenyar aplicacions que siguin útils en la vida quotidiana: Skype, compra en línia, etc.

Una part de les activitats de Llengües que tenen disponibles en el banc de recursos provenen d’uns exercicis on-line (Bisonline) que estan elaborats a nivell nacional pel Departament d’Educació i a disposició del centres (és de pagament per la resta de persones) i, a més, que estan dintre d’un marc europeu (Framework of Reference for Modern Languages).

Image 

Enllaç

El professorat del Departament TIC realitza el procés de tutorització del professorat del Departament de Llengües per fer servir la base de dades, la plataforma i els recursos amb l'alumnat. També fan cursos adaptats a les necessitats de diferents grups de professorat.

Ens va semblar que era un sistema que donava bastant bon resultat perquè desapareixien moltes de les reticències que una part del professorat podia sentir per fer servir les TIC a l’aula: no havien d'afrontar problemes tècnics i el procés d'aprenentatge es feia "in situ" i en funció de les pròpies necessitats.

Varem visitar la classe de llengua espanyola de la professora Griet Vanderheyden en la que estaven fent servir Internet per treballar el tema de la premsa espanyola a partir d’un guió de treball.

Image 

El Generador de lliçons

En algunes classes d'Iniciació a la Informàtica utilitzen un programa anomenat “Generador de lliçons” realitzat pel mateix professor, Dirk Bernaert, amb activitats diverses perquè cada alumna/e vagi seguint autònomament el seu ritme d'aprenentatge. Així mateix, també es potencia la col·laboració entre els membres del grup-classe.

Image 

Aquest programa permet realitzar exercicis de relacionar, selecció múltiple, etc. que també es poden fer amb d’altres programes (p.e. Hot Potatoes) però sobretot permet confeccionar activitats per ensenyar continguts pels quals no existeix cap programa comercial disponible: arrossegar les barres verticals i horitzontals de les finestres, clicar amb la dreta del ratolí, seleccionar text, controlar l'escriptura amb el teclat etc.

Les activitats que el professorat va realitzant amb aquest programa també s’emmagatzemen en la intranet del Centre i poden ser utilitzades tant pels estudiants com pels professorat de qualsevol curs. Això permet que tot el professorat del centre pugui importar activitats concretes TIC en funció de les necessitats del seu alumnat. A més, es proveeix unes hores de suport (aproximadament 3) al professorat perquè aprenguin a fer servir aquesta eina.

Software educatiu

Stijn Van Lokeren i Dirk Bernaert ens van fer una exposició dels programes que fan servir per elaborar continguts electrònics.

Van plantejar tres tipus possibles de recursos:

 1. Materials que serveixen per oferir informació i que només cal mirar p.e. llegir una explicació en línia acompanyada d’una pel·lícula que mostri com s’obren carpetes de favorits amb un navegador.

 2. Materials que permeten avaluar els propis coneixements p.e. respondre un test de resposta múltiple sobre un tema determinat (com obrir carpetes, com organitzar-les, etc.)

 3. Materials que permeten avaluar la pròpia habilitat p.e. obrir carpetes en el navegador seguint una demostració realitzada amb un simulador.

Per presentar informacions utilitzen:

 • Eines per escriure: processador de text (Microsoft Word), editor de pàgines web (Dreamweaver i Frontpage), programa per fer exposicions (Power Point).

 • Eines per capturar imatges: Impressió de pantalles de Windows i els programes: Snag it i Quick Screen Capture.

 • Eines per capturar processos i fer simulacions: Viewlet, Camtasia i Wink.

Per realitzar exercicis fan servir programes com Hot Potatoes, Dokeos i Eclipse Crosswords pels mots encreuats.

Finalment, per fer simulacions que permeten l’alumnat avaluar la seva habilitat, a part del Generador de lliçons que hem mencionat anteriorment, fan servir sobretot el programa Adobe Captivate http://www.adobe.com/products/captivate/.

Stijn Van Lokeren ens va fer una demostració de com funciona aquest programa i ens va mostrar algunes de les possibilitats que té: http://www.muggsy.be/traffic.

5- Establiment d’objectius i exposició dels diferents països

A part de conèixer el Centre PCVOWD, uns altres objectius importants de la trobada eren:

a) Concretar els objectius del projecte i establir el pla d’acció per arribar als objectius.

b) Compartir els recursos que la resta de països participants fan servir en els seus Centres.

c) Concretar el pla de treball pel proper trimestre fins a la següent trobada presencial que serà els dies 18 al 21 d’abril a Estònia.

Concreció d’objectius

Pel que fa a aquest aspecte, va ser de gran ajuda la dinamització de la sessió portada a terme el primer dia que va córrer a càrrec del Director del Centre, Tom Van Acker.

A partir d’un mapa conceptual2 va fer una presentació dels aspectes a tenir en compte per establir els objectius i posar els mitjans per aconseguir-los. Per exemple, el coneixement mutu del grup i la flexibilitat i l’acceptació dels diferents rols dels membres del grup eren dos elements fonamentals.

A continuació va plantejar una activitat de coneixement mutu: calia trobar algun aspecte en comú amb cadascú dels membres del grup i compartir les expectatives que cadascú té respecte al projecte Digiteach.

 Image

Durant la posada en comú es van anar escrivint les aportacions de cadascú en un pòster penjat a la pissarra de tal manera que al final de la sessió varen tenir recollides les conclusions del primer punt.

A continuació ens va fer plantejar-nos preguntes com: per què existim com a grup, què ens fa únics, qui es beneficiarà del què estem fent, quins criteris farem servir per mesurar l’èxit del projecte, quina actitud tenim cap als propis límits i els del grup.

Totes aquestes reflexions vas ser realitzades d’una manera força vivencial, mitjançant tècniques de dinàmica de grup.

Per exemple, perquè ens plantegéssim quina actitud teníem cap als propis límits i els del grup va guiar la següent activitat: ens va instar a sortir al pati i va estendre al terra un lona de plàstic d’aproximadament uns 5 metres de diàmetre. La proposta de treball va ser que havíem d’instal·lar-nos tots a sobre de la lona i aconseguir donar-li la volta sense que ningú arribés a tocar el terra. El primer cop va ser molt fàcil. Llavors, en Tom va plantejar si ja consideràvem superar l’exercici o volíem arribar a fer-lo de nou però amb menys espai. El grup va estar d’acord en tallar un tros considerable de lona i tornar-ho a intentar. Aquesta vegada l’exercici va ser més difícil però quan varem reeixir, de nou ens va tornar a plantejar la mateixa qüestió. Aquest cop hi va haver més diversitat d’opinions: si era convenient arriscar-se més o ja era prou difícil. Aquesta activitat ens va fer adonar-nos de la importància de veure els propis límits i els del grup i ens va fer reflexionar sobre fins a quin punt pensàvem forçar-nos perquè els resultats del projecte fossin els millors possibles.

A part de la contribució al projecte pròpiament dit, aquesta sessió va tenir també la funció d’estimular el coneixement mutu i de contribuir a crear una major cohesió de grup i un clima de bona relació.

Exposició dels diferents països

Estònia

Tiiu Madal (coordinadora del projecte Digiteach) i Malve Zimmermann.

L’entitat que participa en el projecte és l’escola de la ciutat de Torva http://www.torva.edu.ee/ que està situada al sud d’Estònia, a 220 km. de la capital Tallinn http://www.torva.ee/engl/index.php.

Per oferir els cursos TIC al professorat fan servir una plataforma que s’empra a nivell nacional http://www.miksike.ee. Van presentar el projecte de formació del professorat de la Fundació “el Salt del Tigre” (Tiger Leap Foundation) que té com a objectiu la difusió de les TIC, la creació de software educatiu i el desenvolupament en l’ús de plataformes per l’aprenentatge en línia (es pot consultar l’article en el següent enllaç )

Dinamarca

Ellen Marcussen, de Landsforeningen Ligevaerd (coordinadora del projecte Digiteach), Pia Vesterager de Havredal Gl. Skole i Gitte Skov de Via.

L’organització que participa Landsforeningen Ligevaerd http://www.ligevaerd.dk té com a objectiu assegurar la igualtat d’oportunitats per aquelles persones que tenen necessitats especials i millorar les seves condicions de vida. És una organització no governamental amb 90 escoles membres, de les quals participen en el projecte Digiteach dues: Havredal Old School, que es un centre per joves amb discapacitats http://www.hgs.dki i el projecte VIA www.askos.dk/projektviaque que pretén preparar a joves amb discapacitats perquè puguin afrontar una vida més independent.

A part de presentar les característiques del treball que fan en els dos centres http://www.digiteach.eu/index.php?title=Ligev%C3%A6rd van presentar el projecte PDA al projecte VIA http://www.digiteach.eu/index.php?title=PDA mostrant com fan servir els PDAs per estimular l’aprenentatge.

Per oferir recursos fan servir diverses plataformes: http://www.iktportalen.dk, (plataforma moodle), http://www.radiohavredal.dk/news.php (intranet) i http://itvaerkstedet.dk/news.php.

Image

República Txeca

Barbora Parrakova, (coordinadora del projecte Digiteach), Jana Onderkova, Directora del projecte Intel, ensenyar cap al futur i Jitka Orsáková, professora participant.

L’organització es diu CELN (Czech E-Learning Network) http://www.celn.cz. Es tracta d’una entitat que tracta de desenvolupar i promoure l’ensenyament en línia (e-learning). Té 145 escoles associades en tots els nivells educatius. Es administradora exclusiva per a la República Xteca de CNAP - Cisco Networking Academy i de Intel – “Effective Use of Information Technologies in Teaching” que ofereixen formació en línia. Varen presentar el projecte “Intel, ensenyar cap al futur”http://www.digiteach.eu/index.php?title=Intel_-_Teach_to_the_Future

 Image

Polònia

Katarzyna Stec, (coordinadora del projecte Digiteach) i Izabela Madrzak.

L’entitat es diu CCE Sopot http://www.cku.sopot.pl i és un Centre de formació permanent que realitza formació formal i no formal: cursos de formació professional, formació permanent de professorat i cursos per la tercera edat. Estan implicats en múltiples projectes europeus i ens van presentar alguns dels projectes que porten endavant.

Image 

Espanya

Pepa Valdelvira, (coordinadora del projecte Digiteach), Imma Barriendos i Eva Royo (professores participants).

Varen presentar el Centre de Recursos de Formació de persones Adultes i les seves principals activitats en aquest moment: l’establiment del currículum TIC i les competències bàsiques, l’elaboració de materials adequats per al currículum, les activitats de formació del professorat i el software i la plataforma que fem servir.

L’article es pot consultar en:

http://www.digiteach.eu/index.php?title=Adult_Education_Resource_Centre

 Image

Finalment, Cederic Van Herreweghe, coordinador del projecte Digiteach per Bèlgica i també coordinador en relació als diversos països membres, va fer un resum de les principals activitats del seu Centre (exposades anteriorment).

A continuació, detallem les conclusions de les sessions de treball que van conduir a la concreció del pla de treball del projecte.

6- El projecte Digiteach

En primer lloc es va decidir fer servir la plataforma Wiki per presentar els resultats i el treball en procés del projecte. Varem establir l’estructura que havia de tenir la plataforma, quins articles cada país membre podia aportar i en quin apartat. Així mateix, varem fixar la propera data per realitzar la coordinació del projecte, la data límit per entregar els articles i la data i el lloc de la propera trobada presencial.

Image 

Els articles dels diferents països i el recursos que s’exposen es poden consultar en la plataforma del projecte: http://www.digiteach.eu/. En aquest moment són els següents:

  1. Programes de formació: Formació TIC del professorat (Espanya); Intel, l’ensenyament cap al futur (República Txeca); La fundació “el Salt del Tigre” http://www.tiigrihype.ee (Estònia); Seminaris permanents TIC en FPA (Espanya).

  2. Pràctica: Software disponible en la web (exercicis i explicacions teòriques que fan servir al Centre PCVOWDwww.onderwijsophet.necontrasenya 'pcvowd') (Bèlgica); OLE (On-line learning) http://www.olearning.cz/ (República Xteca).

  1. Eines: El projecte PDA al projecte VIA (Dinamarca); Multimice (multiratolins) www.multimice.cz (República Xteca).

D’altra banda, tots els països membres ens vam comprometre en la difusió del projecte Digiteach en el nostre entorn.

Image 

En aquest sentit, a partir de la trobada a Estònia de la propera primavera, ens proposem continuar difonent aquesta experiència que ens està permeten un coneixement i un aprenentatge mutu molt enriquidor.

Referències

1 Comunicació Jornada Espiral 2006: L’ús d’eines col·laboratives en la participació en un projecte europeu. Pepa Valdelvira, coordinadora del projecte Digiteach a Espanya.

2 Realitzat amb el programa Mindmanager http://www.mindjet.com/eu

 

 
< Anterior   Siguiente >

Assemblea 2010

assemblea2010_banner130px

Educ@party

Expoelearning

IV Edublogs!

 edublocs_banner160px.jpg

Postgrau UOC-Espiral

Postgrau UOC-Espiral

L'Escola!

banner_escolahivern.jpg
© 2013 Espiral, educació i tecnologia
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.