L'Assemblea Espiral PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Irene Martínez   
Saturday, 23 de February de 2008

Enguany hem tornat a celebrar l'Assemblea anual de socis i sòcies a la seu d'Espiral al CETEI (http://www.cetei.info/). L'Assemblea, que va tenir lloc el dissabte 16 de febrer de 2008, va incorporar una taula rodona a la qual hem convidat diferents polítics a debatre sobre el tema general "TIC i educació". Aquesta activitat es va realitzar de forma prèvia a l'assemblea general ordinària d'Espiral i pretenia conèixer la perspectiva dels partits polítics respecte a la integració de les tecnologies a l'educació.

Image 

LA TAULA RODONA

Jordi Sabaté

La taula rodona estava convocada per a les 10 del matí i va ser presentada per en Jordi Sabaté, director del CETEI, que va donar pas a les persones convidades. Inicialment cadascun dels participants va disposar de 10 minuts per fer les aportacions al voltant de la pregunta genèrica "Quin és l'element fonamental del programa electoral del seu partit per tal d'aconseguir una millor implementació de les TIC en educació?"

 

 

JORDI VIVANCOS (PSC)

Jordi Vivancos

El bloc de participacions començà amb Jordi Vivancos com a representant del PSC, que va fer un breu balanç de la legislatura que està a punt d'acabar , de la qual destacà:

 • L'aprovació de la LOE la primera llei que incorpora el concepte de competència digital i les tic de forma transversal.
 • El projecte "Internat a l'aula" (http://www.xtec.es/aulanet/), que ha facilitat la creació i accés a materials didàctics.
 • La definició d'un primer marc d'interoperabilitat per descriure i catalogar els materials en format digital amb continguts educatius, l'estàndard LOM, adoptat per l'estat espanyol.

També va destacar alguns estudis que s'han dut a terme, com l'estudi Projecte Internet Catalunya (PIC Catalunya) i el que s'ha fet dins el marc del plan Avanza (http://www.planavanza.es/) i la creació del Servei de TAC, Tecnologies per a l'Aprenentage i el Coneixement, dins el Departament d'Educació.
Pel que fa a les fites que es proposen, en va citar com a prioritàries:
 • La informatització de totes les aules, en especial de les zones rurals.
 • Ajuts econòmics per a professorat i alumnat, destinat a l'adquisició d'ordinadors i a la connexió a internet.
 • Establir instruments per tal de millorar la relació escola-família.
 • Incorporar estàndards d'accessibilitat en els diversos continguts digitals que existeixen.
 • Assoliment de la ratio 2/1, foment del programari lliure.

Finalment va observar que per dur a terme tots els projectes cal millorar substancialment el finançament.

RAMON FERRER (CiU)

Ramon Ferrer

Ramon Ferrer, de CiU, va ser el segon a exposar la seva visió. Començà parlant de l'estudi PIC Internet Catalunya i en destacà el contrast de les dades d'ús d'internet dins i fora del centre: per exemple, el 37 % de l'alumnat no utilitza mai internet a l'aula i tan sols el 15 % del professorat ho fa, i aquest ús no és un aspecte prioritari dels equips directius dels centres.
Al seu parer tenim una organització que no afavoreix l'ús a l'aula i cal fer canvis a les estructures de base si volem estendre l'ús de les TIC, no n'hi ha prou de posar ordinadors als centres. D'altra banda, va manifestar el seu acord amb una de les conclusions de l'estudi PIC: el paper fonamental depén del professorat a qui cal comprendre i acompanyar, tot insistint en la formació inicial i permanent.
Una de les estratègies que pot ser efectiva és fer una microaproximació a través del lideratge dels equips directius dels centres, de l'establiment de repositoris de continguts a l'abast del professorat que hauran d'estar elaborats pel propi professorat, especialment si els volem en català.

JOAN BADIA (ERC)

Joan Badia

Joan Badia va començar la seva intervenció fent una primera aproximació respecte a les possibilitats de ERC de fer força a Madrid i destacant la necessitat de millorar el finançament, fins i tot canviant el model, per tal de ser un país de primera.
Tot seguit va fer incís en el factor clau per al canvi, com conclouen diverses recerques internacionals: la concepció que té el professorat respecte al procés d'ensenyament aprenentatge. En aquest punt cal tenir en compte:

 • Les resistències al canvi que existeixen per part del professorat i que en el cas de les TIC són serioses i profundes, potser generades per la constatació que en aquest tema l'alumnat el pot superar en coneixements. Per vèncer aquestes resistències cal insistir en la formació del professorat, però no per a ús propi sinó per a l'ús a l'aula, en poder disposar de materials fàcilment accessibles i poder compartir experiències basades en bones pràctiques. Va reconèixer que en aquest àmbit diverses associacions hi han estat treballant durant anys i que després de ser ignorades, des del 2004 el Departament d'Educació ha estat atent a les seves iniciatives i ha obert camins per a la col·laboració,.
 • L'organització dels centres, la seva estructura i esquema de responsabilitats compartides, el seu lideratge, camp on hi ha un ampli marge per avançar. Tots els centres han d'elaborar un pla TAC que necessàriament ha d'estar liderat per l'equip directiu. D'una banda el manteniment de la infraestructura informàtica s'hauria de resoldre mitjançant personal tècnic intern o extern, un punt que encara no s'ha acabat de solucionar per falta de recursos. També caldria estendre el concepte TAC a tota la comunitat educativa, incloses les famílies. Pel que fa als equipaments, que són necessaris però no són determinants, cal tenir en compte que no són neutres, i que no és el mateix tenir ordinadors a l'aula que pissarres digitals o PC tablets. En aques punt va proposar avançar cap als portàtils per alumne.

RAFAEL LÓPEZ (PP)

Rafael López

Rafael López, sociòleg, la persona representant del PP, va començar la seva exposició fent un dibuix dels canvis socials recents (models familiars, oportunitats laborals, comunicació entre les persones, aprenentatge al llarg de la vida) i pintant un marc general de la direcció que caldria prendre, basada en fer un ús crític de les noves tecnologies, que han de cobrir totes les àrees del coneixement.  Va destacar la dificultat de fer estudis en profunditat en un món que canvia tan ràpidament.
Al seu parer cal introduir canvis tant dins dels equips de professors com dins l'alumnat i també en l'acreditació de materials educatius de qualitat. Co a punts centrals d'actuació va destacar:

 • La formació del professorat
 • La ciutat global educadora
 • L'elaboració de materials didàctics de qualitat
 • El lideratge dels equips directius
 • La igualtat d'oportunitats, flexibilitzant i atenent les necessitats educatives especials

ORIOL FERRAN (ICV-EUiA)

Oriol Ferran

Oriol Ferran, periodista i representant d'ICV-EUiA, va comentar que la setmana anterior havia anat a una trobada amb Lacenet  en la qual es van tractar temes com l'accés a la banda ampla, internet a l'aula, finançament, continguts, organització dels centres, liderage, paper de la comunitat educativa,... Finalment, després de parlar, discutir i intercanviar opinions es va arribar a la conclusió... que no feien falta les TIC! Les TIC no són, de fet, un element de canvi, però si una eina que ens ajuda a fer el canvi cap a la societat del coneixement: són l'eina principal de transformació de la societat i cal concebre-les com un element clau de les polítiques públiques. A més, permeten avançar en l'àmbit de la cohesió social i territorial. Així doncs, és important acabar el desplegament de banda ampla, la formació i el reconeixement, avançar en projectes innovadors, impulsant xarxes de recerca, apostant pel coneixement lliure i els estàndards oberts.
Pel que fa a l'escola, cal incrementar la virtualització del sistema educatiu (ús de plataforme digitals) i ampliar els continguts i serveis a la comunitat escolar. El programari lliure ha de ser d'ús habitual dins els centres educatius.

EL JOC

Acabades les exposicions inicials, Joan Sabaté va proposar un joc als convidats a la taula. Per tal d'assolir un ús efectiu de les TIC a l'escola, si haguessin d'invertir 100, quin percentatge donarien a cadascun d'aquests protagonistes:
 • Mestres, professorat i equips directius
 • Alumnat, societat, famílies
 • Escola
 • Tecnologia
 • Materials

Mentre els convidats rumiaven les seves propostes, Lluís Esteve, regidor d'Educació de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, també present a l'acte, va participar destacant la importància de la formació del professorat i de lideratge dels equips directiu. Finalment, va agrair als participants tots els punts de vista per la seva riquesa.

  Jordi Vivancos
Ramon Ferrer
Joan Badia
Rafael López
Oriol Ferran
Mestres, professorat i equips directius 25
35(1)
40(2)
40
30
Alumnat, societat, famílies 10
40
10
20
30
Escola 10
5
10
  25
Tecnologia 30
  20
  (25)
Materials 25
20
20(2)
10
15

(1) Proposta de "desinvertir" en professorat de manera indiscriminada per dedicar-ho a professorat més “qualificat”
(2) Inversió conjunta d'un 60%. Va estar d'acord en fer una inversió "selectiva" en la formació del professorat, seguint la proposta d'en Ramon Ferrer.

Va resultar sorprenent que tots els convidats estiguessin d'acord en invertir d'una manera important en l'elaboració de materials didàctics. També en la formació del professorat, però això no és tan sorprenent. I un punt a destacar: poca inversió, en general, en alumnat i famílies (potser aquí caldria fer esment a les propostes d'en David Heargraves, per qui la veu de l'alumnat és una de les portes principals per fer el redisseny del sistema educatiu?)

LES PREGUNTES

L'interès suscitat per les intervencions va ser gran i va anar seguit d'un torn de preguntes que va arribar a exhaurir tot el temps previst fins a la pausa-cafè.

Algunes notes sobre les preguntes, preses al vol:
 • El treball per competències, suposarà una revolució i ha d'anar acompanyat per les TIC.
 • Hi ha una demanda per tal que els partits no canvien la llei per canviar-la.
 • Les TIC seran un element essencial en el procés d'aprenentatge.
 • Importància de repensar els currículums.
 • Fer el canvi dins la concepció i la formació del professorat.
 • Cal un acompanyament molt proper del professorat i fa falta descentralitzar l'administració educativa. Potenciar la detecció en centre, formació en centre, treballar les necessitats in situ.
 • Les dotacions de centre han de ser generalitzades o anar lligades a projectes?
 • Les ratios són un tema polític? La inversió hauria de conemplar la subvenció de material i accés a internet.
 • Programari lliure? Què es fa des del món de l'empresa? El motor del canvi tecnologic de vegades està molt lluny de nosaltres, normalment ens ve des de fora. Per altra banda el fenòmen dels sms no estava previst... L'escola no és l'unic motor dels nostres alumnes, no podem pecar d'orgull d'arreglar allò que no està totalment en les nostres mans.
 • Abans els nous professionals, els mestres i les mestres joves, revolucionava els centres quan hi arribava. Ara no. Això, vist des de la formació universitària és preocupant.
 • Queden moltes parts del territori per connectar?
 • És necessària la figura de l'assessor tecnopedagògic als centres si es vol canviar el model pedagogic que hi ha a les escoles.
 • Sí que calen més professors, sí ens calen més hores per formacio, cal dotar de recursos al sistema.
 • Més subvencions per ajudar a les associacions i no retallades com està passant ara. Projectes europeus?
 • Les TIC s'han de treballar com a contingut i no sols com a eines.
 • Tots necessitem assessorament, inclòs el mateix Departament d'Educació.
 • Canvis en els formats de la formació, que s'hauria d'articular de forma més estratègica.

Image


Els convidats a la taula rodona van fer un torn de respostes:
Jordi Vivancos: s'està avançant en el canvi dels currículums i de fet la LOE ja introdueix el treball per competències. Pel que fa al programari lliure s'ha d'atendre tant la llibertat de programari com la demanda del propi mercat. Dotacions: s'està treballant en fer-les depenent de projectes de centre i aquest curs ja hi haurà una prova pilot. També s'està treballant en l'elaboració d'un pla director de formació del professorat.

Ramon Ferrer: cal ser curosos perquè introduïm el discurs per competències, que s'està superposant al de les matèries i això genera confusió. Cal anar en compte de no fer dotacions de forma indiscriminada. Pel que fa als assessors tecnopedagògics sí, però dins d'un projecte adequadament articulat. Insisteix en que no calen més professors mal posats, sinó professorat més ben posat i on més falta faci.

Joan Badia: la formació inicial de mestres i professorat ha de canviar o no es podran fer canvis substancials i en aquest sentit les universitats no estan sen àgils. En la formació continua i permanent s'està impulsant un canvi cap a un model de formació col·lectiva en grup o en centre. Paral·lelament cal canviar la cultura en la direcció del centre. Aprofita aquest torn de resposta per comentar un experiment que ell va fer ja fa anys, quan es dedicava a la docència activa: va cronometrar durant un temps la seva jornada laboral per tal de dedicar-hi les 37,5 h setmanals i va descobrir que si la feia íntegra tenia molt de temps per llegir articles i llibres i millorar la seva formació. Tots els docents dediquem realment les 37,5 h setmanals? Perquè donen per molt!
Un altre aspecte que va destacar, parlant del sistema de Finlàndia, és que allà els sistema educatiu és una part del sistema social, mentre que a Catalunya el sistema escolar recull moltes càrregues poc compartides amb la resta del sistema social.

Rafael López: l'escola és un espai de socialització secundària. Actualment, la familia, els amics,... són l'espai primari. Per tant el professorat ha de rebre suport en aquest sentit. Finlandia no és Catalunya, socialment i en molts altres aspectes.

Oriol Ferran: noves tecnologies a l'aula vol dir bones plataformes que permetin ensenyar millor. Fa incís en el reaprofitament de continguts i en que hauria d'haver una visió molt més àmplia sobre tecnologia educativa, que superi el rol del coordinador d'informàtica. Amb el programari lliure podem fer que el canvi es faci des de dins.

L'ASSEMBLEA

I després de la pausa-café, l'assemblea, de la qual ben aviat us en farem arribar un resum.

 Image 

 
< Anterior
© 2013 Espiral, educació i tecnologia
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.