Congrés "Redes de Innovación Educativa" PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Irene Martínez   
Tuesday, 19 de February de 2008

L'Associació Espiral, Educació i Tecnologia, va ser convidada a participar al I Congreso de Redes de Innovación Educativa (Entretod@s-Redes de innovación), que va tenir lloc els dies 1, 2 i 3 de febrer de 2008 a Madrid.

Els objectius del congrés eren:
- Connectar les iniciatives d'innovació que representen les xarxes socioeducatives per tal de potenciar el seu desenvolupament.
- Debatre i posar en comú les fortaleses i febleses de les xarxes a l'Estat espanyol.
- Possibilitar unes relacions més horitzontals entre les xarxes i configurar estructures més estables com fòrums i plataformes.

Una eina bàsica per tal d'assolir aquests objectius és el portal de la iniciativa: http://innova.usal.es/

Image 

ANTECEDENTS

Com va sorgir la idea inicial: un grup de professionals relacionats amb el món educatiu, Jaume Carbonell (Cuadernos de Pedagogía), Mariano Fernández i Florencio Luengo (Universidad de Salamanca) es van posar en contacte amb Antonio Moreno (Instituto Superior de Formación del Profesorado) i Alejandro Tiana (Secretario General de Educación) per tal d'impulsar el contacte i el desenvolupament de les xarxes existents que ja estiguessin fent innovació educativa. A partir d'aquí es va decidir que es podien seguir dues línies d'acció:

 •  D'una banda crear un portal que actués com a lloc de trobada i intercanvi per a les xarxes inscrites. Aquest portal es troba a http://innova.usal.es/ i està ubicat a la Universitat de Salamanca.
 • D'una altra organitzar un congrés que servís per fer un contacte inicial i presentar les experiències d'algunes de les xarxes que s'inscrivissin al portal. El congrés, que inicialment s'havia de fer a finals del 2006, va tenir lloc finalment a principis del 2008. I allà hi vàrem anar!

INAUGURACIÓ

Image Alejandro Tiana, Secretario gral Educación, va donar pas a la inauguració per part de la ministra d'educació, Mercedes Cabrera, qui va destacar la innovació com a punt clau per a la millora del sistema educatiu pel qual passa el futur de la societat. Un sistema educatiu que ha de ser àgil i flexible, capaç d'estar atent a les necessitats de la pròpia societat. Com a peça fonamental va subratllar l'atenció a la formació inicial i permanent del professorat, un camp en el qual les noves titulacions universitàries permeten actuar.

Alejandro Tiana, com a representant del Ministerio de Educación y Ciencia va reconèixer el treball que diferents sectors han dedicat a la innovació educativa i va explicar que la funció del Ministerio, en aquest cas, ha estat la de recolzar una iniciativa que va sorgir des de persones que ja fa temps que treballen en aquest àmbit.

Tot seguit Jaume Carbonell va llegir, en nom propi i en el de Florencio Luengo i Mariano Fernández, un escrit sobre les motivacions i els objectius del projecte dins el qual s'emmarca el congrés. L'objectiu més destacable és realitzar propostes i iniciatives per tal d'enfortir els vincles entre les associacions que treballen en el camp de la innovació educativa. 

LA PRIMERA CONFERÈNCIA

La primera conferència del congrés va estar a càrrec d'Anne Lieberman, professora emèrita del Teachers College de la Columbia University i investigadora de la Senior Scholar Carnegie Foundation for The Advancement of Teaching i duia per títol "El poder de las redes para las reformas educativas: problemas y posibilidades".

Després de constatar que el context escolar està canviant arreu del món, desplaçant-se des de l'individualisme cap a les comunitats de professionals, de l'ensenyament cap a l'aprenentatge o de l'aula cap a l'escola, la professora Lieberman es va centrar en el que és l'objecte de la seva investigació: com funcionen les xarxes de col·laboració entre persones. La seva conferència es va centrar en quatre punts, tres inicials, dels quals en destaquem algun dels aspectes que la professora va exposar, més un quart que va descriure i analitzar una experiència de xarxes educatives als EUA:

 1. Què ofereix una xarxa de treball? Oportunitats per a "consumir" i generar idees, un entorn informal i flexible però amb estructures col·laboratives que permet discutir problemes que sovint no tenen solucions consensuades.

               XARXA = OPORTUNITAT

 2. Com es desenvolupen? Algunes sorgeixen de converses informals, d'altres a partir d'una persona que exerceix el lideratge inicial. Pel que fa a les formes que permeten construir la col·laboració en va destacar el treball en xarxa "electrònica", les conferències, els tallers o els grups d'estudi, entre d'altres.

              IDEA INICIAL, LIDERATGE ---> XARXA

 3. Quins reptes ha d'encarar una xarxa de treball? Totes les xarxes de treball necessiten reptes i, a més, és necessari que aquests reptes evolucionin. Els reptes sovint provoquen conflicte sobre les idees i en les relacions, atendre el coneixement intern de la xarxa però també l'extern, arribar a un equilibri entre la centralització i la descentralització. La construcció d'una comunitat professional ha de gestionar i donar resposta a diverses necessitats, entre elles formar una identitat de grup, establir unes línes de treball (navegació), negociar les tensions que apareixeran i desenvolupar una responsabilitat comunitària. En general, les comunitats passen per tres estadis de desenvolupament:
  1. Inici: les persones d'identifiquen amb un subgrup però hi ha un sentiment d'individualisme major que el sentiment de responsabilitat. En general hi ha acord sobre els objectius o es minimitzen les diferències.
  2. Evolució: apareix una falsa sensació d'unitat en la qual se suprimeix el conflicte, que és temut. Es reconeix la necessitat de regular el comportament del grup i s'obre una discussió oberta sobre les normes d'interacció.
  3. Maduresa: hi ha menys individualisme; les persones s'identifiquen amb la globalitat del grup i mostren una responsabilitat envers el grup. Es reconeix que la comunitat s'enriqueix amb la multiplicitat de perspectives, la diferència és entesa i se'n fa un ús productiu. El conflicte apareix però és gestionat d'una manera oberta i honesta.


   xarxa --------- REPTES, EVOLUCIÓ --------> XARXA


En relació amb les comunitats professionals al món de l'educació va plantejar una pregunta i una explicació que penso que són rellevants:

Per què hi ha persones que no treballen en xarxa? Perquè el treball en xarxa és emocional, va més enllà del treball intel·lectual i les persones miren d'evitar treballar amb d'altres amb les quals no hi estan d'acord per no haver de gestionar conflictes.


Pel que fa al quart punt, que havia quedat sense descriure, era aquest:

4. Què podem aprendre de les xarxes de treball que han mostrat tenir més èxit (als EUA)? La profesora Lieberman va descriure el National Writing Project, una xarxa nacional (als EUA) que té més de 30 anys d'història i ha implicat uns 130.000 professors anualment. Sense voler treure importància a aquesta part de la conferència, penso que les reflexions inicials sobre el funcionament de les xarxes era la part que més podia interessar, d'una manera transversal, a les associacions i xarxes innovadores que hi érem presents.

Al llarg de la seva xerrada la professora Lieberman va destil·lar força idees però voldria destacar una a manera de conclusió, una que va sorgir no directament de la conferència sinó d'una interessant conversa amb la professora durant la pausa del cafè:

Que fa que una xarxa s'estengui i creixi i una altra s'extingeixi? Principalment l'evolució dels objectius. Com passa sovint, les converses lligades a les pauses són fecundes!

EL NUCLI DEL CONGRÉS: LES TAULES RODONES

Després d'aquesta conferència inicial i de la pausa-cafè corresponent, va començar el veritable nucli del congrés: les taules rodones. I també, és clar, les converses de passadís, sempre riques en intercanvi d'idees i contactes. De taules rodones només vàrem poder assistir a algunes, fins i tot vàrem renunciar a una de les sessions en favor d'una taula rodona improvisada entre nosaltres, representants d'Aulablogs i una persona del Ministerio de Educación y Ciencia. La conversa resultava tan interessant que va allargar una pausa-cafè força més enllà que la primera part de la següent taula rodona.

Es poden consultar els resums i algunes de les conclusions de les taules rodones al portal INNOVA (pàgina de resums).

EL PRIMER BLOC

Del primer bloc vaig assistir a la taula sobre la formació general del professorat, a la qual participaven quatre xarxes:
 • Escola Sindical de Formació Melchor Botella (Valencia)
 • Grupo de trabajo Mestre Ripoll (Valencia)
 • Red de teleformación del profesorado de Almería
 • Centro de Formación del Profesorado Bollullos/Valverde (Huelva)
Cadascuna d'aquestes xarxes va explicar la seva experiència en l'àmbit de la formació del professorat i després, entre tots i a partir del que s'havia dit, al torn de preguntes s'intentava respondre les preguntes plantejades per la relatora, Lourdes Martí:
 • Quins són els elements clau de la formació del professorat?
 • Com contribueixen les xarxes a aquests aspectes considerats centrals?
 • Com es poden enfortir les xarxes perquè es puguin mantenir actives i en interacció amb altres xarxes?

En el primer punt es va destacar un necessari canvi metodològic que fonamenti les accions formatives en experiències i bones pràctiques ja en marxa. A més, cal planificar la formació d'una manera continuada i cíclica, i dissenyar les propostes cercant la participació i atenent les necessitats reals dels protagonistes. Un punt important: cal una inversió forta i rigorosa. Pel que fa a com poden contribuir les xarxes, un element clau és que ofereixen protagonisme al professorat i, d'aquesta manera, milloren la seva motivació. Paral·lament, eviten l'aïllament, afavoreixen el treball interdisciplinar (fins i tot la integració del currículum) i faciliten la detecció de les necessitats reals del professorat. Les xarxes també faciliten la interacció entre formació i innovació i la difusió de noves pràctiques formatives i coneixement.

Sobre les estratègies per enfortir les xarxes van sorgir idees disperses entre les quals podem destacar que s'ha d'avançar en la vinculació amb altres xarxes i en combinar l'ús d'entorns virtuals amb una relació presencial. Una possible estratègia per avançar en aquest sentit és el portal INNOVA, però caldria també assegurar finançament per a organitzar trobades presencials periòdiques que permetin posar en comú el treball fet. Un altre aspecte destacable en l'enfortiment de les xarxes parteix d'elles mateixes: la importància de ser transparents, d'explicar allò que realment es fa i realitzar avaluacions periòdiques sobre el funcionament de la xarxa per tal d'aprendre de les errades. A més, algunes xarxes necessiten un coordinador que cohesioni el grup, abanda dels coordinadors de cada àmbit o projecte que també han d'assumir funcions de dinamització (entre d'altres).

n dels ponents, a la seva presentació, va fer una cita simple però clara: "Les visions poden il·luminar però també enlluernar" (Fullat, 2002).

ELS BLOCS SEGÜENTS

De la segona ronda de taules rodones, Juanmi Muñoz i jo vàrem assistir a la que duia per títol "Recursos tecnològics", per l'interès intrínsec i perquè en ella participaven dues xarxes amigues: Aulablog, que el dia anterior s'havia constituït en associació, i DiM Madrid, una branca que creix a partir del grup DiM de la Universitat de Barcelona.

Image

El punt fort de la taula rodona, a banda de l'exposició de les activitats de les xarxes (especialment d'Aulablog, representada per Charo Fernández, que va saber transmetre l'entusiasme per un projecte que ara ja són molts) va ser la intervenció d'un membre de l'Instituto Superior de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia que va explicar que les associacions i xarxes que ho necessitin poden comptar amb recursos en diverses convocatòries fetes per aquest organisme. En aquest moment es va fer palès que moltes xarxes i associacions desconeixem o tenim un coneixement insuficient de les fonts de finançament i recursos disponibles i en aquest camp el portal INNOVA podria tenir un paper rellevant.

LA CLOENDA

La sessió de cloenda del diumenge 3 de febrer va començar amb una conferència a càrrec de David Heargraves, Director Associat del Specialist Schools and Academies Trust (UK). El professor Heargraves va plantejar una conferència provocadora i amb idees clares que va entusiasmar alguns i desagradar (fins i tot enutjar) altres. La va centrar en les seves idees sobre el redisseny del sistema (educatiu) i en les portes que el poden fer possible, especialment la veu dels estudiants. En un moment de la seva xerrada va afirmar el el canvi (redisseny) del sistema educatiu no serà possible fins que persones nascudes després del 80 no prenguin el relleu al professorat actual; i, paral·lelament, fins que els pares siguin pares nascuts després dels 80, ja que els pares actuals s'alien, de manera natural, amb el professorat actual. Governs, ministeris i empreses editorials també suposen un fre per al canvi; en particular les editorials se senten amenaçades pel potencial innovador de les xarxes d'escoles i de professorat i estudiants en models de producció col·laborativa. Vaig recollir algunes idees al meu bloc: L’aprenentatge personalitzat

Pausa, necessària per pair l'hora i mitja de conferència (i jo sóc del grup que ens va agradar molt). I llavors sí, la cloenda amb les conclusions pertinents. 

Queda el dubte de si la idea tindrà continuïtat o si ha estat un episodi d'un any: s'aconseguirà més finançament per mantenir el projecte i organitzar un altre congrés? Es farà un ús més efectiu dels recursos? I, més important, s'aconseguirà aglutinar les xarxes al voltant del portal INNOVA per tal de convertir-lo en un entorn efectiu per a l'intercanvi d'experiències i el creixement de les xarxes participants? Penso que per assolir aquest difícil repte el portal ha de millorar molt i s'ha de transformar en un entorn més flexible i més ric. Tal i com està ara s'assembla més a una pàgina estàtica, plena de pdfs, que a un espai de col·laboració en xarxa. Una conclusió: Espiral va molt per davant, continuem!!

Com a associació i xarxa interessada en la innovació educativa hauríem d'explorar les potencialitats d'aquest portal i anar seguint la seva evolució. Tal i com està és poc operatiu, però potser anirà incorporant els canvis necessaris per arribar a complir amb la seva funció.Notes de premsa prèvies i sobre el congrés:

 

 
© 2013 Espiral, educació i tecnologia
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.