Second Life: primer tastet d'un professor PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Bits-ESPIRAL   
Friday, 02 de November de 2007

Second Life: primer tastet d'un professor


Por Ferran Mas Lázaro (Renzo Amat a SL) - IES Lacetània i Bea Marín (Bea Fride a SL) - IOC, Institut Obert de Catalunya.

Second Life és una aplicació gratuïta disponible des del 2003 i creada per la companya Linden Lab. Aquesta aplicació es carrega a l’ordinador que ha de complir uns requisits tècnics especificats a la seva web. És un espai virtual 3D que permet, a partir de la creació d’objectes, accions i estructures una intensa –i de vegades fructífera- interacció. Aquesta interacció es fa a través d’un avatar que representa un “segon jo” de l’usuari.

Aquest article dedicat a Second Life está escrit des de la perspectiva del meu avatar Renzo Amat , amb la intenció de servir d'ajuda a altres usuaris de la nostra comunitat i d'altra banda amb la intenció de fer nous plantejaments metodològics en l'ús de les TIC pel que fa a l'aprenentatge, en aquest cas, més enllà de l'àmbit de l'escola.  

És evident que Second Life(SL) [http://www.secondlife.com] té tantes lectures com usuaris l'utilitzen, i segurament pressionats per les necessitats de rendibilitat, els seus creadors han volgut destacar allò que més els interessa. No obstant penso que el que menys és actualment és "un espai per fer diners", tot i que algú n'hi hagi fet i en faci.

SL és un recurs en mans de la creativitat de cada usuari, això per si mateix ja dóna sentit a l'eina.

La primera activitat en què vaig participar va ser la d'organitzar una festa de cloenda d'un curs de l'Escola d'Estiu d'Espiral [http://ciberespiral.net/wee07/]. Per això va ser necessari: guanyar diners per cobrir despeses, organitzar l'equip de preparació, buscar el lloc a on realitzar la festa, dissenyar la festa, contactar amb un DJ per la música, preparar la intendència del catering, etc.

Una activitat a SL lligada a la RL (Real Life = vida real), una de les vessants de SL. Podeu veure una imatge d'un moment de la festa:

Image

Per tant els meus primers dies -ara ja fa pocs mesos- han estat de descoberta orientada a veure com es pot incorporar i què pot aportar SL a l'educació i a la formació acadèmica.

Us resumiré en un decàleg com veig SL des de la meva experiència inicial en la vessant de la formació/docència (segur que d'aquí uns mesos el punt de vista serà diferent):

1.- SL ens permet desenvolupar de manera espectacular la creativitat i la simulació. Especialment adient, en la simulació de situacions que per qüestió de costos o de impossibilitats materials no es treballen en la docència RL. Per exemple muntar una botiga des de zero, preparar un congrés, organitzar un viatge, fer una evacuació d'un local, etc. Tenim tota la llibertat per imaginar-ho més enllà de com es fa en la RL i provocar innovació.
Escolliria com a mostra de creativitat les visites guiades a l'edat medieval de Svarga [http://slurl.com/secondlife/Svarga/197/82/30] en què amb un vehicle fem una visita comentada per les diversos ambients del lloc: 

Image

o els impressionats jardins de Midnight Reflections [http://slurl.com/secondlife/Midnight%20Reflections/62/104/25], una simulació de selva tropical, que podem aprofitar per sentir la selva des de la nostra Catalunya i planificar alguna activitat docent a SL. Fins i tot podrem escollir amb quina llum del dia volem veure-hi (nit, mati, posta, migdia):

Image

2.- SL ens facilita l'aprenentatge interactiu. Tot i que els entorns d'e-learning (Moodle, Educampus, Dokeos, UOC, etc), tenen xats i fòrums, la interactivitat que facilita SL, pel fet de ser en 3D, li dóna una dimensió totalment diferent; alhora, l'existència d'espais identificats possibilita als usuaris agrupar-se segons idiomes, edats, aficions, interessos, etc.
Als entorns normals participem en cada web en únic ambient de xat o fòrum; aquí amb la mateixa eina podem passar d'estar parlant amb un grup de joves d'Osaka a preparar una activitat en castellà amb un professor de la Universitat de Texas [http://slurl.com/secondlife/Bobcat%20Village/132/65/26].

Per això podrem considerar SL con un lloc per practicar idiomes tant escrits com parlats on, a més, l'ús d'eines com Babbler, ens dóna una idea que en el futur l'idioma no serà una barrera per la comunicació entre les persones. Fent servir l'anglès d'idioma d'interconnexió, Babbler [http://slurl.com/secondlife/Phreak%20Isle/233/232/25] és un robot- traductor simultani que ens facilita poder estar xerrant a SL en anglès, italià, alemany, portuguès, castellà sense cap problema per entendre'ns (ara caldria afegir el català a la llista). Una vertadera perla per a la gent que no domina l'anglès i vol comunicar-se en un espai majoritàriament anglòfon.

3.- SL aporta innovació als mètodes docents i més aviat és poc compatible amb la modalitat de docència "tradicional". Si el que volem és emprar SL per fer una classe amb format típic (professor explicant i alumnes escoltant) no és aquesta eina la nostra millor aliada. SL ens obliga a replantejar noves formes de docència i d'aprenentatge emprant les TIC. Tenim tot un ampli camp per poder "experimentar" com ha de ser la docència i aprenentatge del futur. Podem experimentar amb el treball conjunt d'alumnes i professors de diferents indrets, horaris i idiomes.
Hi han iniciatives que ja estan fent camí, com la de crear poblats medievals que acompanyats d'avatars medievals poden possibilitar noves formes d'aprenentatge de la història, o planetaris per estudiar l'Univers, etc. Us he escollit com exemple The Grand Planetarium [http://slurl.com/secondlife/Ginsberg/152/241/38], un espai per estudiar els planetes del Sistema Solar que, a més, tenim en una versió portable per disposar en la nostra aula.

Image

4.- SL no està gaire difós a casa nostra. Tot i que hi ha presencia d'empreses i institucions catalanes a SL, el cert és que el seu nivell de posta en escena és molt fluix. A l'igual que passa en la vida real que molta gent es pensa que només cal invertir en maquinari i que el programari ja el "piratejarà", moltes de les iniciatives que hi ha a SL només han invertit en comprar o llogar un espai. Ara, però, cal invertir en la posta en escena de les activitats que s'han de portar a terme en aquest espai, i això també val diners i temps per fer-ho bé.
Institucions com la UOC o la Universitat de Barcelona [http://slurl.com/secondlife/Novatierra/54/24/44] ja tenen el seu espai a SL, però tal com el tenen actualment aquest no té altra finalitat que ser un espai publicitari més a la xarxa. Tot i que la UOC ja ha ofert algun curs, pel que he observat el nivell d'escenificació és encara molt simple i fins i tot no té un accés obert, per això no us puc afegir l'enllaç.
Els espais que m'han servit de referència per viure en català a SL, són el de Catalunya Second Life [http://slurl.com/secondlife/Gramela/225/36/24] i la Plaça Real [http://slurl.com/secondlife/Barcelona%20del%20Oeste/169/71/24].

Image

5.- SL potencia el concepte d'objecte virtual. Els objectes, com a components digitals que són, es poden copiar i donar sense que tu deixis de tenir-los, tal com passa amb la musica i les pel·lícules digitals.
És fàcil construir objectes si es té facilitat pel disseny en 3D. Es pot construir amb programes 3D fora de SL però el mateix programa de SL porta una eina bàsica de creació d'objectes simples, que en l'argot s'anomenen "prims" (de formes primitives), que és poden unir per a formar objectes compostos. El nombre de prims en un terreny està limitat i es un aspecte molt important a tenir present.
Quin va ser el primer objecte que vaig crear? Doncs la samarreta per la festa d'Espiral, que podeu adquirir gratuïtament a l'espai que Espiral te al land de "Catalunya SL" [http://slurl.com/secondlife/Gramela/224/84/32]. Simplement amb una camisa blanca Creative Commons vaig afegir com a "textura" el logo d'Espiral, que vaig haver de "pujar a SL" (upload) previ pagament de 10$ Linden. Ara ja puc fer tantes còpies com vulgui i fins i tot, si vull, puc donar-lo a d'altres persones perquè el facin servir.
Des d'aquest primer objecte i després d'haver anat a diverses classes, ja són una bona col·lecció els objectes que he anat construint i els scripts (programes en llenguatge SL) que també he escrit per a aquests objectes.

Image 

6.- A SL podem interaccionar amb l'entorn web extern. Emprant el llenguatge de script (Linden script) que incorpora aquest entorn 3D es poden establir vincles amb l'exterior de SL que es poden resumir en els següents nivells :

  • Afegir enllaços a una web exterior, en clicar sobre un objecte.

 Image

  • Comunicar amb una web interactiva per enviar dades i rebre informació, com en el següent exemple que llegeix una enquesta de Moodle i la mostra per contestar dins d'una sessió a SL. Les respostes es guardaran al mateix Moodle per fer el seguiment el professor/a i els mateixos alumnes:

 Image

  • email que permet enviar missatges des d'un objecte a un compte de correu sigui de SL o no.

Val a dir que he revisat una aplicació anomenada SLOODLE [http://www.sloodle.com/], que vol connectar SL i Moodle, però la veritat no m'ha convençut i prefereixo, mentre no millora les prestacions, fer-m'ho jo mateix, com en aquest exemple de l'enquesta. Actualment estic treballant amb els qüestionaris i amb altres interaccions amb Moodle amb força comoditat. Per exemple ja són complets els scripts per omplir les enquestes de Moodle des de dins SL o un objecte per agafar preguntes de Moodle i resoldre-les dins de SL, en tots dos casos amb el registre de resultats al portal Moodle per fer el seguiment el professor/a.

  • Emprant la tecnologia XML-RPC [http://wiki.secondlife.com/wiki/Category:LSL_XML-RPC] podem enviar dades des de fora a un objecte intern concret. Aquesta tecnologia té moltes possibilitats d'aplicacions interessants però cal un nivell molt alt de treball de llenguatge de programació dins i fora del SL. En el meu iniciat blog ProfesCat SL [http://renzoamat.blogspot.com] ja aniré explicant algunes idees i aplicacions fetes i las properes descobertes.

7.- SL fa agafar consciència del valor de la pròpia imatge. A poc d'aterrar a SL el que la majoria d'usuaris fa és invertir un temps en obtenir una imatge més o menys adient al missatge que es vol transmetre a la resta d'usuaris. Al principi costa una mica però desprès, amb l'ajuda "d'estilistes" altruistes de torn, s'aconsegueix anar millorant i fins i tot tenir un vestuari que en el món real seria impossible per a les butxaques normals. Aquí podeu veure una de les meves imatges actuals; com és natural ens canviem la roba o posem joies o altres guarniments.

Image 

Així sobte que la majoria d'avatars són femenins i, a més, amb espectaculars corbes i més aviat poca roba. Preguntant a diversos usuaris la conclusió és que per fer contactes i negocis és la millor manera de cridar l'atenció i que et facin cas; amb un avatar d'home normal es redueixen les possibilitats. Segur que aquí podríem fer bones activitats d'educació no sexista i d'igualtat de gènere, com per exemple canviar els rols.
Una pregunta a fer-se es: "Tindrà repercussions a la RL aquesta devoció per lluir una imatge atractiva que potencia SL?" Veig en aquest àmbit unes immenses possibilitats per ajudar a superar timideses i complexes: ben segur que persones poc participatives i deslluïdes a la RL aquí podrien esdevenir líders i ser admirats.
Un dels llocs més lluïts per vestir-se gratuïtament és Vienna freebies [http://slurl.com/secondlife/Wien/155/213/27].

Image 

8.- SL ens permet viure experiències i sensacions fora de l'abast de la RL.
La majoria d'usuaris a SL som homeless, és a dir que no tenim cap espai propi on tenir les pertinences personals. Per tenir un espai propi cal fer una inversió de diners "reals" o guanyar Lindens amb les pròpies habilitats.
Cada usuari té l' "inventari" de tot allò que ha anat recollint i creant al llarg de la seva "segona vida". Per exemple ens podríem plantejar reptes com:

  • Buscar una casa i decorar-la al nostre gust. Aquesta activitat avui en dia fora de l'abast de la majoria a la RL, podem practicar-la a SL i sense haver de pensar en hipoteques. Per això trobarem cases gratuïtes i botigues amb elements de la llar també gratis o de pagament. Amb la utilització d'un sandbox (espai que durant unes hores ens deixarà posar la casa i treballar-hi) podrem anar dissenyant la nostra casa i guardar-la al nostre inventari amb la il·lusió que algun dia podrem tenir el espai per posar-la. Per exemple aquí teniu una imatge treballant per a la "caseta".

Image 

En concret aquest Sandbox que té aquests petits illots està a Digital Worlds [http://slurl.com/secondlife/Digital%20Worlds/197/123/24].

  • Convertir-se en un/a ballarí/ballarina professional. Hi ha tot tipus de sala de ball, des de sales podríem dir de categoria, que t'obliguen a anar vestit d'etiqueta, fins a sales que justament has d'anar amb ben poca roba. Vestir-se, buscar parella per ballar es tota una experiència, altres es busquen la vida i guanyen uns calerons fent de DJ, solen ser els més joves.

Aquí un ball al prestigiós castell d'Avilion Grove [http://slurl.com/secondlife/Avilion%20Grove/150/122/43]

Image 

9.- SL ens obre una àmplia oferta de formació d'abast mundial de tot tipus. Com en direm al tipus de formació sota SL? Està clar que l'e-learning o teleformació es desenvolupa de manera asíncrona sota una plataforma on professorat i alumnat no coincideixen necessàriament en línia en el temps. SL ofereix cursos síncrons en què alumnat i professorat estan connectats al mateix temps. Això dóna unes altres possibilitats i també evidentment té uns inconvenients. Què us sembla batejar aquesta modalitat com "virtu-learnsim" (EVS = Ensenyament virtual simultàni)?
Existeixen una gran diversitat de centres de formació, alguns amb correspondència real, com ja he comentat el cas de la UOC o la UB [http://slurl.com/secondlife/Novatierra/54/24/44]. Algunes de les escoles més prestigioses de classes sobre SL són:

Aquí sóc a una classe del NCI [http://slurl.com/secondlife/Fishermans%20Cove/28/150/326]:

Image 

10.- SL ens facilita plantejar projectes d'activitat tant de manera individual com col·lectivament.

Les possibilitats d'iniciatives per crear comunitats són fabuloses i és fàcil contactar amb altres persones d'arreu per plantejar-se i tirar endavant projectes de tota mena.
En aquestes setmanes he pogut participar i col·laborar en una gran diversitat de tasques amb gent d'arreu: Brasil, Canada, Polònia, Holanda, Xile, Barcelona, Màlaga, Astúries, etc. que m'han facilitat conèixer millor l'eina i poder en aquests moments ajudar a d'altres usuaris per tal que tinguessin un començament més planer que el que em vaig trobar jo.

Així he vist com professors d'aquí feien classes sense moure's de casa, als locals d'una Universitat americana o com un grup de joves dissenyadors i programadors de diversos indrets, s'ajuntaven per llogar un espai i construir una zona d'entreteniment.

Per acabar, voldria comentar un exemple: SL ofereix a un simple professor crear-se una pròpia escola. Algunes vergades visito la Escola de Ciencias e Biologia [http://slurl.com/secondlife/Flo/124/32/94] on, des de Brasil, el professor Jbanana Camell esta treballant amb una cèl·lula interactiva i organitzant un grup de treball. Amb ell estem provant diversos models didàctics.

Image 


Per a referenciar aquest article:

Mas, F. (2007) Second Life: primer tastet d'un professor. Revista BITS-ESPIRAL, 9, novembre de 2007. Disponible a http://ciberespiral.net


Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
 
 
< Anterior   Siguiente >

Assemblea 2010

assemblea2010_banner130px

Educ@party

Expoelearning

IV Edublogs!

 edublocs_banner160px.jpg

Postgrau UOC-Espiral

Postgrau UOC-Espiral

L'Escola!

banner_escolahivern.jpg
© 2013 Espiral, educació i tecnologia
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.